top of page
Leontine van Laarhoven

LEONTINE VAN LAARHOVEN

Leontine heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van teams richting verandering en verbetering binnen de domeinen sales, product marketing, customer experience, customer services, digital en innovatie. Ze heeft met haar van oorsprong bedrijfskundige achtergrond diverse project,- en programma en managementrollen vervuld. Voornamelijk in corporate organisaties in de reisindustrie bijvoorbeeld bij KLM. In de laatste 15 jaar vanuit diverse managementrollen waarin het altijd ging om verandering in denken en doen met focus op klantgerichtheid en executie van innovatiekracht. Focus op zowel klant als medewerker staat daarbij centraal. In de afgelopen periode heeft zij haar aandacht gericht op teamontwikkeling, verandering en cultuur. In deze periode ontwikkelde zij, naast het begeleiden van teams in verandertrajecten, ook een interesse in het coachen van  individuen en volgde diverse opleidingen. Haar brede kennis en ervaring in organisaties combineert zij met het vermogen om goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en de juiste inzichten bloot te leggen. Om daar mee mensen in staat te stellen zich bewust te worden van patronen om vanuit nieuw gedrag  hun persoonlijke doelstellingen te realiseren. 

Leontine is een ICF (International Coach Federation) gecertificeerde coach op PCC level. Daarnaast is zij opgeleid bij Phoenix Opleidingen, een 3-jarige post-HBO opleiding in het begeleiden van individuen, teams en organisaties bij transformaties. Ze combineert een hoge dosis energie, verbindingskracht, scherpte in haar analyse en resultaatgerichtheid in haar coaching praktijk. Ze is in staat vanuit diverse perspectieven en op verschillende ervaringsniveaus (junior, medior en senior) mensen te begeleiden om hun groeipad te realiseren. Ze werkt met toepassingen en werkvormen uit de stromingen Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse en Systeem Werken om inzicht te krijgen in patronen of gedrag om te kunnen veranderen en groeien.

"Mijn missie is om organisaties, teams en individuen te ontwikkelen. Door de jaren heen ben ik altijd gericht geweest op persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof dat wanneer je wil profiteren van de verandering in en om je heen, coaching je kan helpen om je leerproces te versnellen en tot een betere uitkomst te komen. Verandering is niet eenvoudig, dat weet ik uit ervaring. Ik begeleid dan ook met compassie en een positief kritische blik. Op zoek naar de achterliggende patronen van patronen en gedrag, die ik vanuit mijn opleiding en ervaring snel weet te herkennen. Dat inzicht is de basis om te ontdekken wat je kunt veranderen en welke stappen er te nemen zijn om persoonlijke groei in een professionele setting te realiseren."

leontine@duenorthconsultancy.com

  • LinkedIn

"WIJSHEID ACCEPTEERT DAT ALLE DINGEN TWEE KANTEN HEBBEN"

JUNG

©2022 by Due North Coaching

bottom of page